wp-cool-logo125-4 vừa qua, WordPress đã xuất hiện phiên bản 2.5.1với nhiều miếng vá lỗi quan trọng (Cả lỗi Upload Media mà nhiều bác đã phàn nàn ở phiên bản 2.5 trước đây, giờ đã được fix trong 2.5.1), chi tiết xem thêm tại đây.

Để nâng cấp đầy đủ, bạn phải up lên khá nhiều file (xem chi tiết này tại http://trac.wordpress.org/query?status=closed&milestone=2.5.1&resolution=fixed&order=priority) nhưng nếu chỉ muốn vá các lỗi về bảo mật, mọi người chỉ cần up lên các file wp-includes/pluggable.php, wp-admin/includes/media.php và wp-admin/media.php.

Một điều mới nữa là kể từ phiên bản 2.5 trở đi, xuất hiện thêm cái gọi là Secret Key, đặt thêm dòng này trong file wp-config.php giúp bảo đảm an toàn hơn cho Blog. Truy cập vào đây để lấy Secret Key của bạn (Key được tạo ra ngẫu nhiên) : http://api.wordpress.org/secret-key/1.0/

Cuối cùng, Download WordPress 2.5.1 tại http://wordpress.org/latest.zip (như thường lệ) và nâng cấp đi bạn nhé!

image

<!–
google_ad_client = “pub-9116134098961017”;
/* 468×15, created 4/14/08 */
google_ad_slot = “2013194213”;
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//–>

Advertisements